10 грудня 2019 р.

Як до нас доїхати

GMM"Право на вільний вибір лікаря""Програма "Доступні ліки""Карта аптек""Як атономізувати лікарню""Робота скринінгових центрів""Проект Twinning"


Відповіді на поширені питання про безперервний професійний розвиток

 16.07.2019

Безперервний професійний розвиток (БПР) - нова для України система постійного розвитку компетенцій лікаря і його професійного вдосконалення. Відповідаємо на поширені питання про заходи, нарахування балів, порядок подання документів. 

Як зараховуються бали за передатестаційні цикли, успішно завершені у 2018 або 2019 році?

Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році, за такий цикл нараховують 50 балів безперервного професійного розвитку. Для цього лікарю достатньо записати бали за передатестаційний цикл в освітнє портфоліо та подати таке портфоліо на атестацію разом з копіями документів про пройдений ПАЦ та іншими необхідними документами.  

Чи є обов’язковим передатестаційний цикл у 2019 році?

Ні, передатестаційний цикл більше не є обов’язковим для успішної атестації лікарів. Можна набрати 50 балів за різні види навчання, які лікар вільно обирає із запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності.  

Які заходи безперервного професійного розвитку є обов’язковими у 2019 році?

Жоден захід або вид діяльності не є обов’язковим. Крім того, відповідно до потреб медичної практики та бачення власного професійного розвитку, лікар вільно обирає вид і спрямування навчальних заходів незалежно від того, чи вважаються вони номінально заходами саме його спеціальності.  

Чи потрібно надсилати копію індивідуального освітнього портфоліо для щорічної перевірки 1 березня 2020 року? 

Ні, не треба. До 1 березня 2021 року копію індивідуального освітнього портфоліо слід подавати до атестаційної комісії тільки в комплекті документів для підтвердження звання «лікар-спеціаліст», для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії.  

Як лікар може підвищити категорію за рахунок додаткових балів?

Якщо лікар має відповідний стаж роботи, демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності і значно (втричі і більше) перевищує мінімальні вимоги до кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії.  

Як лікар може оскаржити рішення атестаційної комісії? 

Рішення атестаційної комісії оскаржується в установленому законодавством порядку — в суді.  

Чи поширюються вимоги щодо накопичення балів безперервного професійного розвитку на період відпусток у зв’язку з вагітністю і пологами чи догляду за дитиною? 

Ні, накопичення балів безперервного професійного розвитку не є обов’язковим на період такої відпустки.  

Які санкції передбачені за недостовірні дані про безперервний професійний розвиток в індивідуальному освітньому портфоліо? 

Лікареві, який свідомо надав недостовірні дані про перебіг свого безперервного професійного розвитку, буде відмовлено в атестації.  

Чи однакова кількість балів зараховується за відповідні заходи різних провайдерів?

Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME / ACCME / RCPSC чи сертифіковані ERC/ ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.

Докладно про БПР: http://moz.gov.ua/bezperervnij-profesijnij-rozvitok

 

 Прес-служба МОЗ України