23 січня 2021 р.

Метео-умови

Як до нас доїхати

GMM

"Онлайн-платформа з інформацією про застосування ліків при COVID-19""Коронавірус в Україні"


"Право на вільний вибір лікаря""Програма "Доступні ліки""Карта аптек""Як атономізувати лікарню""Робота скринінгових центрів""Проект Twinning"


Конференція «Патологія шийки матки на перехресті медичних спеціальностей»

 24.11.2016

23 листопада 2016 року у конференц-залі готелю Супутник відбулась науково-практична медична конференція для акушер-гінекологів, онкогінекологів, цитологів та онкологів Львівщини «Патологія шийки матки на перехресті медичних спеціальностей». 

 

Для Вашої уваги пропонуємо тези модератора конференції та спікера - заступника головного лікаря з медичної частини Львівського державного онкологічного регіонального лікуавально-діагностичного центру, онкохірурга Ореста Тріля:

 

Стан діагностики патології шийки матки у Львівській області за даними Національного канцер-реєстру (Лудчак В.Ю.)

 

Сухі цифри страшної статистики відображають трагічні жіночі долі з діагнозом раку шийки матки, однак оптимістичні криві падіння смертності від даної патології на фоні втішного зростання діагностики діаграм Ca in situ при впровадженні скринінгу були дуже наглядно продемонстровані на прикладах успішних «скринінгових» країн – Великобританії та Південної Кореї. Українські реалії завмерли в дедалі більш зростаючій кривій інвазивного раку на фоні карликового недозростання діагностики доінвазивного раку шийки матки у 0 стадії. У Львівській області остання крива значно вищого зросту, що вселило надію на очікування позитивного перехресту цих ліній – саме якісний скринінг дає сподівання на можливість випереджування діагнозу в 0 стадії над клінічно маніфестованими стадіями раку шийки.

 

Досвід становлення скринінгових програм та їх результативність у розвинених країнах (Володько Н.А.)

 

Оцінка потенціалу України з її кваліфікованими кадрами цитологів, розгалуженою і дисциплінованою акушер-гінекологічною службою вказує на неадекватність моделі скринінгу за типом «виявляй – лікуй – при невдачі діагностуй», що запропонований для країн з дуже мізерними ресурсами. Натомість цитологічний скринінг шийки матки цілком посильний для реалій нашої ситуації. Модернові трансформації його у рідинну цитологію та ВПЛ-тестування можна розглядати як преференції на майбутнє після запровадження оптимального моніторингу за жінками та високого прослідковування цільових груп. Аналіз програм скринінгу країн Європи та США показує неоднорідність підходів до кратності та цільових груп жінок у скринінгу, що безперечно обумовлено ресурсами та національно-культурними особливостями кожної країни. Український шлях до популяційного скринінгу проглядається в підвищенні охопленості цитологічним скринінгом, якісному моніторингу контингентів не- і обстежених жінок, стандартизації і контролю якості таких процедур як забір мазка, кольпоскопічний протокол, цитологічне фарбування та модернізація класифікацій цитологічних описів, ІТ-рішення в обміні даними та обробці масивів даних.

 

Патогенетичні механізми цитологічних змін у шийці матки під дією ВПЛ. Коморбідність та противірусна астенія при раку шийки матки (Ліщук-Якимович Х.О.)

 

Проблема частого інфікування ВПЛ не пропорційна з частотою захворюваності на рак шийки матки, що мабуть корелює з додатковими суттєвими впливами на імунну компетентність – комор бідності іншими інфекціями (герпес-вірусами, а саме вірусом Епштейна-Бара, іншими захворюваннями). Здатність ВПЛ до слабоімуногенного ураження, локалізація locus morbi у трансформуючій зоні, де мінімально присутні імунокомпетентні клітини призводить до хронізації та ВПЛ-носійства. Інкорпорація вірусного геному в ДНК жінки з відключенням інтерфоронових противірусних механізмів загрожує трансформацією клітин з формуванням цитологічних аномалій – дисплазій, атипій та раку. Сучасні підходи до профілактики ВПЛ – вакцинація на сьогодні вселяють великі надії на формування стійкого барєру у вакцинованих дівчат до ВПЛ. Щодо лікування наявного ВПЛ – нема одностайності у фахівців у єдиному ефективному підході (інтерферонотерапія може бути ефективною лише на ранній стадії інфікування, однак при інкорпорації в геном людини розробляються модерновіші способи).

 

Організація популяційного скринінгу із залученням можливостей проекту «Онкопревенція» (Тріль О.В.)

 

Кардинальним кроком у зміні кривих захворюваності на рак шийки матки був би перехід від опортуністичного до популяційного скринінгу, ефективний моніторинг охопленості та якості цитологічних процедур, ІТ-технології обміну даними між гінекологами, онкогінекологами та цитологами, впровадження більш чутливих методів забору та фарбування мазка. Створення мережі міжрайонних скринінгових центрів з обладнанням діагностичною апаратурою повинно стати опорою та містками між супер-спеціалізованими онкологічними технологіями та сімейними лікарськими амбулаторіями.

 

Можливості МРТ при раку шийки матки. Практичний досвід (Лозинський Р.М., лікар-радіолог кабінету МРТ «Євроклінік»).

 

Візуалізація поширення пухлини в Т1-режимі МРТ дає чіткі межі пухлини для онкогінекологів в плані окреслення можливостей хірургічного лікування. Т2-режим МРТ демонструє тонку диференціацію тканин, виступає експертним дослідженням, коли мова йде про ураження параметріїв чи протяжності раку в межах цервікального каналу матки. Можливість об’єктивного вимірювання пухлин у шийці матки та оцінки поширення надзвичайно значиме для адекватного вибору не лише типу хірургічного втручання, але й загалом стратегії лікування – променеве, хірургічне або комбіноване.

 

Коли КТ та МРТ необхідні онкогінекологу? (Милян Ю.П.)

 

При максимальній чутливості МРТ у визначенні меж локального процесу в шийці матки, оцінку глобальної ситуації в організмі з пухлинним процесом у шийці матки забезпечує КТ-дослідження. Діагностика віддалених метастазів у грудній клітці, животі і в тазу, оцінка регіональних лімфатичних судин, кісткових уражень, більша простота та швидкість обстеження – це переваги КТ.  Правильне використання контрастування та дослідження перфузії тканин робить КТ досить інформативним при раку гінекологічної сфери, а правильне застосування таких методів як УЗД, КТ та МРТ дає фаховому лікарю повну інформацію про стадію пухлинного процесу та відповідь на лікувальні втручання.

 

Особливості діагностики патології шийки матки. Можливості радикального та органозберігаючого лікування. (С.М. Струк)

 

Роль цитологічного дослідження мазка з поверхні шийки матки та вишкрібу з цервікального каналу дає беззаперечно ранню та важливу інформацію про стан трансформації клітин у шийці матки, однак цей метод має свої обмеження в чутливості. Сучасний лікар має мати в арсеналі обстежень колпоскопічне дослідження, мануальне та УЗД обстеження жінок. Увесь спектр змін від запальних, до атипових і малігнізованих супроводжує чіткий алгоритм обстежень і тактик у лікуванні як на місці в районній лікарні, так і у скринінговому центрі та у онкоцентрі обласного рівня.

 

Навіть при підтвердженому ракові шийки матки в арсеналі лікарів є цілий спектр лікувальних тактик – тракельектомія при необхідності збереження фертильності за умови локальної стадії раку, радикальна гістеректомія як рішучий хірургічний засіб у вилікуванні, сучасна променева терапія з компонентом брахітерапії.

 

Менеджмент гінекологічного прийому: психотипи жінок та залучення до скринінгу (Станчишин В.)

 

Чи слід усім хворим повідомляти про діагноз «Рак»? Як це робити правильно? Які стадії усвідомлення свого стану переходить хвора на рак і як варто поводити себе лікарю в цих трудних для пацієнта і родини моментах. Ці складні речі були розглянуті з точки зору фахового психолога. Іноді  вдалося одностайно знайти чітку відповідь на проблемний запит, в інших речах – вказувалося на вірний напрямок руху разом з пацієнтом до подолання шокуючої звістки.

 

Цікавий підхід до менеджменту складних пацієнтів затамував подих аудиторії. Типові моделі проблемного спілкування з важкими хворими приміряли до себе багато лікарів, отримано фахові рекомендації, що стануть в нагоді при складних психологічних стосунках з термінальним хворими та їх родинами.

 

Кольпоскопічні симптоми та прийоми покращення візуальної діагностики доінвазивних змін шийки матки (Єжова І.Є.)

 

Історія розвитку кольпоскопії, становлення сучасної класифікації опису процедури, типові візуальні зміни та прийоми покращення візуалізації субклінічних змін – все було яскраво проілюстровано та системазизовано викладено, додано практичні розбори реальних історій пацієнтів з складними діагностиними задачами. Морфологічні методи, візуальні картини та додаткові методи діагностики обгрунтовували діагноз та індивідуальну лікувальну тактику у кожному демонстрованому випадку.

 

Сучасні можливості променевого лікування раку шийки матки (Бурак О.Є.)

 

Променева терапія – це метод, що конкурує за радикальністю з масштабним хірургічним лікуванням, однак вимагає чи не таких же складних процедур інструментальної візуалізації (КТ, МРТ) та складного фізичного планування розподілу доз опромінення. У променевій терапії сьогодні переживаємо значну еволюцію технологічних рішень у підведенні радіаційних доз із забезпеченням прецизійної дозиметрії та оберігання критичних органів (кишки, сечового міхура). Сучасна брахітерапія – контрольований та максимально комп’ютеризований спосіб планування-розрахунку-верифікації опромінення. Додавання компоненту дистанційного підведення радіаційного опромінення з використанням лінійного прискорювача дає більшу органоощадність щодо критичних органів та максимальну точність у опроміненні таргетних органів з пухлинним ростом.

 

Ефективне протианемічне лікування в онкологічних хворих (Матлан В.Л.).

 

Розуміння механізмів розвитку анемії у онкологічного хворого, яка може бути спричиненою цілим букетом факторів (аліментарним, геморагічним, інтоксикаційним, пухлинним блоком) стає в нагоді фахівцям-онкологам при лікуванні раку. Часто саме такий стан може стати на перешкоді ефективних променевих, хіміотерапевтичних та хірургічних методів вилікування онкологічного хворого. Які найважливіші параметри гемограми та фракції білків і маркерів залізного забезпечення крові слід визначати лабораторно? Як ефективно зкорегувати специфічний для раку гісперидиновий блок еритропоезу? Проаналізовано ефективні на сьогодні підходи до корекції гематологічних показників у онкологічних хворих та найбільш ефефктивні медикаментозні засоби в ліккуванні цих хворих. 

Загалом семінар викликав живий інтерес у присутніх, супроводжувався жвавою дискусією за смачною львівською кавою та вкрай заповненим залом під час усіх доповідей. Кожен зареєстрований учасник був винагороджений персональним сертифікатом, інформаційними матеріалами для пацієнтів та власне лікарів, у рамках субпроекту також було розроблено та виготовлено настільними календарями з Кодексом боротьби проти раку, на яких відображено найбільш доказові елементарні 12 кроків у превенції раку від IARC.

Програма заходу 

Бурак – Сучасні можливості променевого лікування раку 

Струк – Особливості діагностики патології шийки матки 

Станчишин – Про смерть і вмирання

Милян – Рак шийки матки_коли КТ_МРТ

Матлан – Анемія у хворих із злоякісними захворюваннями 

Лудчак – Стан діагностики патології шийки матки у Львівській області за даними НКР 

Лозинський – Можливості МРТ при раку шийки матки 

Ліщук-Якимович – Патогенетичні механізми цитологічних змін у шийці матки під дією HPV 

Єжова – Кольпоскопічні симптоми 

Тріль – Організація популяційного скринінгу із залученням можливостей проекту

 

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60 

locz@mail.lviv.ua