20 травня 2019 р.

Як до нас доїхати

GMM"Право на вільний вибір лікаря""Програма "Доступні ліки""Карта аптек""Як атономізувати лікарню""Робота скринінгових центрів""Проект Twinning"


Підготовка працівників екстреної медицини катастроф у навчально-тренувальному відділі

 03.06.2015

Проведення реформ у системі екстреної медичної допомоги та реалізація положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу» диктує необхідність високого рівня кадрової підготовки для забезпечення служби, сучасного підходу щодо кваліфікації персоналу. Світовий досвід у медицині невідкладних станів говорить про те, що вишкіл персоналу, який залучений в рятувальній операції та надає допомогу на місці події, має чітко володіти та вміти використовувати практичні навики у таких ситуаціях, організовувати та управляти скоординованою роботою всіх задіяних при цьому служб. Це запорука якісної та ефективної допомоги хворим та постраждалим на дошпитальному етапі. Європейські та світові країни у вишколі медичного персоналу роблять акцент на двох основних факторах, що дозволяють досягнути високих результатів у підготовці, а саме:

-                     увага до практичних навиків;

-                     важливість доказової медицини у прийнятті клінічних рішень.

Тому вкрай важливим є проведення відповідних змін у підході до процесу навчання медиків, підвищення рівня післядипломної освіти працівників служби екстреної медичної допомоги, вдосконалення знань, накопичення досвіду роботи на основі міжнародних досягнень, національних розробок та рекомендацій.

   

         З метою покращення організації якості професійної підготовки та підвищення кваліфікації штатних медичних працівників, відповідно до наказу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК №75 «Про організацію та проведення короткострокової підготовки для медичних працівників виїзних бригад на базі навчально-тренувального відділу» розпочаті дводенні переривчасті цільові курси з надання екстреної медичної допомоги для медичних працівників виїзних бригад. Ці курси є одним з видів післядипломного навчання медиків і проводяться вперше. 

Основними акцентами на курсах будуть:

-  Невідкладна допомога в екстремальних ситуаціях. Серцево-легенева реанімація.

-  Порушення дихання. Сучасні засоби забезпечення прохідності дихальних шляхів і ШВЛ легень.

-  Гострі порушення діяльності серцево-судинної системи.

-  Травматичні пошкодження. Кровотечі.

-  Первинне та вторинне обстеження пацієнтів.

- Діагностика та надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах на місці події. .

-  Екстрена медична допомога при масових ураженнях.

-  Правила роботи та застосування медичної апаратури. Ведення медичної документації.

Слухачам курсів наочно демонструються сучасні реанімобілі, вивчається їх обладнання та оснащення для використання у роботі. Окрім цього, до процесу підготовки залучаються вільні від виїздів медичні бригади та у залі для відпрацювання практичних навичок слухачі зможуть побачити командний метод роботи при вирішенні низки складених життєвих ситуаційних завдань.

 

Загальна кількість бригад екстреної медичної допомоги КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК  складає 108 бригад, у тому числі 23 лікарських та 85 фельдшерських. До складу фельдшерських бригад, які працюють на пунктах екстреної медичної допомоги Львівської області, входять лише фельдшер та водій. Тому виходячи з ситуації, під час курсів,  будуть відпрацьовуватися:

-                   вміння надавати екстрену медичну допомогу однією особою, двома особами;

-            злагоджена робота бригади швидкої медичної допомоги (чітке виконання медичних маніпуляцій кожного члена бригади у відповідності до посадових та ситуаційних вимог) з використанням табельного оснащення;

-                  залучення водія до роботи у складі бригади.

З 2014 року у навчально-тренувальному відділі проходять підготовку з домедичної допомоги водії санітарних автомобілів, які є штатними працівниками Львівського обласного центру медицини катастроф. За минулий рік підготовку пройшли 257 водіїв, за 1-ий квартал 2015 року - 127 водіїв, які отримали посвідчення встановленого зразка.

         Під час проведення підготовки відпрацьовуються ситуаційні задачі та моделі завдань, сконструйованих на основі практичної роботи бригад. Такий європейський підхід та система проведення практичної підготовки доводить свою ефективність.        

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

locz@mail.lviv.ua