01 червня 2020 р.

Метео-умови

Як до нас доїхати

GMM

"Онлайн-платформа з інформацією про застосування ліків при COVID-19""Коронавірус в Україні"


"Право на вільний вибір лікаря""Програма "Доступні ліки""Карта аптек""Як атономізувати лікарню""Робота скринінгових центрів""Проект Twinning"


Загальної практики сімейної медицини

Лемішко Борис Богданович 

 

Головний позаштатний спеціаліст

із загальної практики-сімейної медицини Департаменту ОЗ ЛОДА,

головний лікар 5-ої МКП м.Львова,

доктор наук з державного управління,

доцент кафедри дерматології, венерології і сімейної медицини

ЛНМУ ім. Д.Галицького,

Заслужений лікар України

 

Телефони: приймальня 5-ої МКП - (032) 262-72-07
Електронна адреса: 5kmp_uoz-lviv@ukr.net
Місце, де ведеться прийом громадян: Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка (м.Львів, вул.Виговського, 32, каб. №605), ІІ і IV середа місяця, з 15:00 до 18:00 год.


Заслужений лікар України, канд. мед. наук, докт. наук з державного управління, головний лікар комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова, доцент кафедри сімейної медицини, дерматології та венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, головний позаштатний спеціаліст із загальної практики – сімейної медицини департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації з 2006 р., член правління Української асоціації сімейної медицини, член медичної групи «Реанімаційного пакету реформ».

Окрім цього, Борис Богданович є автором:

- 14 монографічних видань, 124 статей в періодичних наукових виданнях з проблем державного управління у сфері охорони здоров’я та 3 підручників з підготовки сімейних лікарів і громадських медичних сестер;

- 13 законодавчих ініціатив та 15 підзаконних нормативно-правових актів з реформування системи охорони здоров’я, які подані на розгляд МОЗ України, профільного комітету ВР України, народним депутатам ВР України;

- 4 обласних програм «Розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини».

Свою науково-дослідницьку роботу доцент Б.Б.Лемішко за останні 20 років концентрував на розвитку державного управління первинною медичною допомогою на засадах сімейної медицини у Львівській області. Автором опрацьовано нову цілісну концепцію державного управління процесом реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини у Львівській області, визначені пріоритети первинної медичної допомоги, обґрунтовані пропозиції щодо створення координаційних рад в обласних і районних державних адміністраціях з розвитку сімейної медицини, посилено роль економічного механізму шляхом цільового фінансування закладів первинної медичної допомоги, опрацьовано і апробовано нову модель клініки інтегративної сімейної медицини шляхом структурування за рівнями надання медичної допомоги зі створенням першого в Україні центру ПМД, консультативного лікувально-діагностичного і центру стаціонарної допомоги на дошпитальному етапі.

У 2016р. видано за редакцією Бориса Лемішка «Методичні рекомендації з первинної медичної допомоги та медико-соціальної реабілітації при «Гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST». Опрацьовано новий проект «Формування мережі закладів охорони здоров’я об’єднаних територіальних громад» Львівської області, який поданий для затвердження у Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Затвердження організаційної структури закладів первинної медичної допомоги у містах і сільських поселеннях на виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015р. №157-VIII та її реалізація дозволить суттєво модернізувати сферу первинної медичної допомоги та поліпшити якість медичних послуг мешканцям Львівщини.